Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
541903180159
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • TRỊNH LÀN QUÝ
 • - Ngày nộp: 19/01/2018 15:11:47
 • - Ngày tiếp nhận: 19/01/2018 15:11:47
 • - Ngày dự kiến trả: 20/01/2018 15:11:47
 • Hồ sơ 541903180159 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
2
541903180160
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • VŨ THỊ THÚY SEN-CTY TNHH HOÀNG KHAI
 • - Ngày nộp: 20/01/2018 08:18:52
 • - Ngày tiếp nhận: 20/01/2018 08:18:52
 • - Ngày dự kiến trả: 21/01/2018 08:18:52
 • Hồ sơ 541903180160 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
3
541903180161
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 20/01/2018 08:20:46
 • - Ngày tiếp nhận: 20/01/2018 08:20:46
 • - Ngày dự kiến trả: 21/01/2018 08:20:46
 • Hồ sơ 541903180161 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
4
541903180162
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 20/01/2018 08:22:56
 • - Ngày tiếp nhận: 20/01/2018 08:22:56
 • - Ngày dự kiến trả: 21/01/2018 08:22:56
 • Hồ sơ 541903180162 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
5
541903180163
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 20/01/2018 08:24:11
 • - Ngày tiếp nhận: 20/01/2018 08:24:11
 • - Ngày dự kiến trả: 21/01/2018 08:24:11
 • Hồ sơ 541903180163 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp