Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 99 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
541903189810
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 07:27:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 07:27:55
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 07:27:55
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:59:51
  Hồ sơ 541903189810 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
2
541903189811
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 07:29:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 07:29:13
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 07:29:13
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:59:31
  Hồ sơ 541903189811 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
3
541903189812
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • VŨ THỊ THÚY SEN-CTY TNHH HOÀNG KHAI
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 07:31:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 07:31:00
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 07:31:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:59:15
  Hồ sơ 541903189812 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
4
541903189813
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • HOÀNG THỊ TRANG-CTY CP HỒ TOẢN
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 07:32:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 07:32:10
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 07:32:10
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:58:58
  Hồ sơ 541903189813 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
5
541903188770
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
 • NGUYỄN THỊ THÚY
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 09:43:04
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 09:43:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 09:43:04
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:36:52
  Hồ sơ 541903188770 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
6
541903189458
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 28/07/2018 08:49:27
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2018 08:49:27
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2018 08:49:27
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:32:23
  Hồ sơ 541903189458 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
7
541903189459
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 28/07/2018 08:54:12
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2018 08:54:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2018 08:54:12
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:32:02
  Hồ sơ 541903189459 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
8
541903189460
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • HOÀNG THỊ TRANG-CTY CP HỒ TOẢN
 • - Ngày nộp: 28/07/2018 08:55:45
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2018 08:55:45
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2018 08:55:45
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:31:36
  Hồ sơ 541903189460 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
9
541903189466
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 29/07/2018 19:49:00
 • - Ngày tiếp nhận: 29/07/2018 19:49:00
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:31:12
  Hồ sơ 541903189466 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
10
541903189467
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 29/07/2018 19:50:53
 • - Ngày tiếp nhận: 29/07/2018 19:50:53
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:30:43
  Hồ sơ 541903189467 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
11
541903189468
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • VŨ THỊ THUÝ SEN-CTY TNHH HOÀNG KHAI
 • - Ngày nộp: 29/07/2018 19:52:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/07/2018 19:52:11
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:30:17
  Hồ sơ 541903189468 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
12
541903189469
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • HOÀNG THỊ TRANG-CTY CP HỒ TOẢN
 • - Ngày nộp: 29/07/2018 19:53:28
 • - Ngày tiếp nhận: 29/07/2018 19:53:28
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:29:53
  Hồ sơ 541903189469 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
13
541903189461
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • TRẦN VĂN PHÚC
 • - Ngày nộp: 28/07/2018 08:56:48
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2018 08:56:48
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2018 08:56:48
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:29:30
  Hồ sơ 541903189461 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
14
541903189473
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 07:36:31
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 07:36:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:36:31
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:29:03
  Hồ sơ 541903189473 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
15
541903189474
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 07:39:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 07:39:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 07:39:23
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 10:28:42
  Hồ sơ 541903189474 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp