Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 93 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
541903184502
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 07:39:11
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 07:39:11
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 07:39:11
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 11:42:56
  Hồ sơ 541903184502 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
2
541903184503
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 07:40:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 07:40:39
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 07:40:39
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 11:42:32
  Hồ sơ 541903184503 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
3
541903184504
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 07:41:37
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 07:41:37
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 07:41:37
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 11:42:17
  Hồ sơ 541903184504 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
4
541903184505
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • VŨ THỊ THÚY SEN-CTY TNHH HOÀNG KHAI
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 07:42:32
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 07:42:32
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 07:42:32
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 11:42:01
  Hồ sơ 541903184505 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
5
541903184506
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • HOÀNG THỊ TRANG-CTY CP HỒ TOẢN
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 07:43:32
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 07:43:32
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 07:43:32
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 11:41:46
  Hồ sơ 541903184506 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
6
541903184319
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • NGUYỄN PHƯỢNG VỸ
 • - Ngày nộp: 15/06/2018 13:51:42
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2018 13:51:42
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2018 13:51:42
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 10:56:45
  Hồ sơ 541903184319 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
7
541903184325
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • ĐOÀN THỊ NĂM
 • - Ngày nộp: 15/06/2018 15:33:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2018 15:33:02
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2018 15:33:02
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 10:56:15
  Hồ sơ 541903184325 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
8
541903183933
 • - Về việc: Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
 • CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP CHIÊM HÓA
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 16:22:55
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 16:22:55
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 16:22:55
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 14:43:27
  Hồ sơ 541903183933 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
9
541903183934
 • - Về việc: Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
 • CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP CHIÊM HÓA
 • - Ngày nộp: 12/06/2018 16:25:08
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2018 16:25:08
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 16:25:08
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 14:42:58
  Hồ sơ 541903183934 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
10
541903184429
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 19/06/2018 07:44:27
 • - Ngày tiếp nhận: 19/06/2018 07:44:27
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2018 07:44:27
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 11:26:10
  Hồ sơ 541903184429 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
11
541903184431
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 19/06/2018 07:45:23
 • - Ngày tiếp nhận: 19/06/2018 07:45:23
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2018 07:45:23
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 11:25:10
  Hồ sơ 541903184431 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
12
541903184432
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • NGUYỄN MẠNH HÀ-CTY TNHH SỮA CHO TƯƠNG LAI
 • - Ngày nộp: 19/06/2018 07:47:29
 • - Ngày tiếp nhận: 19/06/2018 07:47:29
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2018 07:47:29
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 11:24:54
  Hồ sơ 541903184432 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
13
541903184433
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • VŨ THỊ THÚY SEN-CTY TNHH HOÀNG KHAI
 • - Ngày nộp: 19/06/2018 07:48:27
 • - Ngày tiếp nhận: 19/06/2018 07:48:27
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2018 07:48:27
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 11:24:38
  Hồ sơ 541903184433 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
14
541903184435
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • HOÀNG THỊ TRANG-CTY CP HỒ TOẢN
 • - Ngày nộp: 19/06/2018 07:49:24
 • - Ngày tiếp nhận: 19/06/2018 07:49:24
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2018 07:49:24
 • - Ngày có kết quả: 19/06/2018 11:09:43
  Hồ sơ 541903184435 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
15
541903184370
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG-TT BÒ SỮA TUYÊN QUANG
 • - Ngày nộp: 18/06/2018 09:22:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/06/2018 09:22:40
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2018 09:22:40
 • - Ngày có kết quả: 18/06/2018 16:01:08
  Hồ sơ 541903184370 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp