Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 11 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
5419031801998
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). (Cấp mới).
 • HẦU THỊ MỪNG
 • - Ngày nộp: 14/12/2018 14:48:18
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2018 14:48:18
 • - Ngày dự kiến trả: 20/12/2018 14:48:18
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:37:27
  Hồ sơ 5419031801998 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
2
5419031801999
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). (Cấp mới).
 • NÔNG VĂN PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 14/12/2018 14:49:19
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2018 14:49:19
 • - Ngày dự kiến trả: 20/12/2018 14:49:19
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:37:09
  Hồ sơ 5419031801999 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
3
5419031802000
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). (Cấp mới).
 • HÀ VĂN THƠM
 • - Ngày nộp: 14/12/2018 14:50:21
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2018 14:50:21
 • - Ngày dự kiến trả: 20/12/2018 14:50:21
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:36:49
  Hồ sơ 5419031802000 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
4
5419031802001
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). (Cấp mới).
 • HOÀNG THỊ THANH
 • - Ngày nộp: 14/12/2018 14:51:39
 • - Ngày tiếp nhận: 14/12/2018 14:51:39
 • - Ngày dự kiến trả: 20/12/2018 14:51:39
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:36:23
  Hồ sơ 5419031802001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
5
5419031802016
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • ĐỖ VĂN LƯỢNG
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:07:47
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:07:47
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:07:47
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:35:33
  Hồ sơ 5419031802016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
6
5419031802017
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • ĐOÀN VĂN BỘI
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:08:44
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:35:13
  Hồ sơ 5419031802017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
7
5419031802022
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). (Cấp mới).
 • ĐẶNG VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 09:24:56
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 09:24:56
 • - Ngày dự kiến trả: 21/12/2018 09:24:56
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:34:51
  Hồ sơ 5419031802022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
8
5419031802018
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • Lê Đại Dương (070872898)
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:09:23
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:09:23
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:09:23
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:34:29
  Hồ sơ 5419031802018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
9
5419031802019
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • Lê Đại Dương (070872898)
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:09:55
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:09:55
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:09:55
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:33:50
  Hồ sơ 5419031802019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
10
5419031802020
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • MA VĂN HIỆU
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:10:26
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:10:26
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:10:26
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:33:27
  Hồ sơ 5419031802020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp
11
5419031802021
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Đã được công nhận an toàn dịch bệnh).
 • TRẦN VÂN ANH (070943595)
 • - Ngày nộp: 17/12/2018 08:10:56
 • - Ngày tiếp nhận: 17/12/2018 08:10:56
 • - Ngày dự kiến trả: 18/12/2018 08:10:56
 • - Ngày có kết quả: 17/12/2018 09:32:59
  Hồ sơ 5419031802021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp