Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
5419031801439
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
  • PHẠM VĂN HỌC - CTY TNHH DABACO TUYÊN QUANG
  • - Ngày nộp: 11/10/2018 10:10:27
  • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 10:10:27
  • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 10:10:27
  • - Ngày có kết quả: 23/10/2018 08:08:39
    Hồ sơ 5419031801439 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Nông Nghiệp