Tìm thấy 92 thủ tục

Mức độ 4
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).
Mức độ 3
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Mức độ 3
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y
Mức độ 2
Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật, khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật, cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý
Mức độ 2
Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý
Mức độ 2
Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Mức độ 2
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Mức độ 2
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Mức độ 2
Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y
Loading...