Tìm thấy 25 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 4
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 4
2
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).
Mức độ 4
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Mức độ 3
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
4
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 3
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
5
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 3
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)
Mức độ 3
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
7
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Mức độ 3
Chăn nuôi và Thú y
Mức độ 3
8
Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
Mức độ 3
Lâm nghiệp, kiểm lâm
Mức độ 3
9
Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
Mức độ 3
Lâm nghiệp, kiểm lâm
Mức độ 3
10
Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
Mức độ 3
Lâm nghiệp, kiểm lâm
Mức độ 3
11
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
12
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
13
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
14
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
15
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản